baszta

Baszta jest to budowla wzniesiona w celu obronnym. Jest elementem starożytnego lub średniowiecznego muru i jest wysunięta przed lico muru oraz wzniesiona ponad jego poziom. Baszta od wieży różni się tym, że od wewnętrznej strony jest otwarta, natomiast wieża jest zamknięta ze wszystkich jej stron. Często błędnie nazywamy każdą wieżę na obwodzie murów – basztą. […]