portret

Portretem możemy nazwać obraz bądź zdjęcie przedstawiające jakąś osobę, jej wygląd zewnętrzny oraz czasem jej osobowość. Artyści w różnoraki sposób ukazują postacie, nieraz są to popiersia, głowy, półpostać, lub całą postać tzw. en pied. Postać może być przedstawiona od przodu czyli en face, en trois quarts – z trzech czwartych bądź z profilu. Zdarzają się również obrazy przedstawiające postać potrójnie lub poczwórnie. Postać jest przedstawiona z trzech stron np. Potrójny portret Karola I autorstwa Antoona van Dycka albo Potrójny portret kardynała Richelieu autorstwa Philippe’a de Champaigne.

Występuję różny typy portretów. Możemy je podzielić na: reprezentacyjne, prywatne, zbiorowe, realistyczne, fikcyjne, historyzowane, autoportrety oraz pośmiertne.

Strony powiązane tematycznie z artykułem:
Fotograf z Gostynina