baszta

Baszta jest to budowla wzniesiona w celu obronnym. Jest elementem starożytnego lub średniowiecznego muru i jest wysunięta przed lico muru oraz wzniesiona ponad jego poziom. Baszta od wieży różni się tym, że od wewnętrznej strony jest otwarta, natomiast wieża jest zamknięta ze wszystkich jej stron.

Często błędnie nazywamy każdą wieżę na obwodzie murów – basztą. Ma to nawet odzwierciedlenie w błędnych nazwach własnych wielu wież.

Baszty były wznoszone na planie koła, prostokąta bądź wielokąta. Stanowiły idealne miejsce do obrony murów między nimi. W początkowym okresie były budowane z drewna, następne z kamienia i cegły.

We wnętrzu baszty znajdowało się wiele kondygnacji połączone schodami, lub drabinami. Na większości kondygnacji umieszczano otwory strzelnicze. Na najniższej podziemnej kondygnacji znajdowało się zazwyczaj więzienie.

Baszty po wynalezieniu broni palnej zostały zastąpione bastejami oraz bastionami.

Najwyższe baszty w Polsce to: 34 metrowa Baszta Morze Czerwone w Stargardzie Szczecińskim oraz zbliżonej wysokości Baszta Jacek znajdująca się w Gdańsku.

Słowo baszta może oznaczać również koliste altany bądź ściany boczne doku pływającego.

Strony powiązane tematycznie z artykułem:
Siemowit IV – Zamek Gostynin