Malarstwo jest dziedziną z zakresu sztuk plastycznych. Malarstwo jest środkiem plastycznego wyrazu poprzez plamy barwne i linie umieszczone na płótnie, kartonie czy desce. Najczęściej są to dzieła dwuwymiarowe, a niekiedy dwuwymiarowe z fragmentami przestrzennymi. Twórczość malarska różniła się w zależności od okresu. Ciągłe poszukiwanie nowych form wyrazu i ekspresji przyczyniło się do powstawania nowych oryginalnych kierunków w malarstwie. Malarstwo można podzielić na przedstawiające i nieprzedstawiające jak również na szereg innych kryteriów. Rodzaje technik malarskich dzielimy na: akwarela, collage, enkaustyka, freski, al secco, witraże, sgraffito, graffiti, gwasz, akryl, kredki, malarstwo na szkle, olej, tempera oraz polichromia. Tematyka malarstwa jest również bardzo zróżnicowana i można wyszczególnić takie tematy jak: religia, mitologia, historia, pejzaż, martwa natura, malarstwo rodzajowe, malarstwo portretowe, akt, malarstwo marynistyczne oraz abstrakcyjne. Malarstwo spełniało szereg funkcji np. monumentalne, sztalugowe, miniaturowe, dekoracyjne oraz gabinetowe. Palete barw w malarstwie dzielimy na monochromatyczne oraz polichromatyczne.

330471_4125