Kolekcjonerstwo pochodzi od dźwięcznego łacińskiego słowa collectio co po Polsku oznacza po prostu zbiór czyli inaczej zbieractwo. Jest to świadome zbieranie różnych przedmiotów w celu stworzenia pewnego zbioru o ustalonym zakresie merytorycznym, porządku chronologicznym lub topograficznym. Zwykle kolekcjonerstwo ma charakter hobbystyczny a osoby się tym trudniące są zwane kolekcjonerami. Wśród dziedzin kolekcjonerskich można wyróżnić takie […]