Garncarstwo jest rzemiosłem znanym już od czasów neolitu. Jest to ręczny wyrób naczyń ceramicznych codziennego użytku. Osoby zajmujące się garncarstwem nazywamy garncarz lub garncarka. Pierwsze gliniane naczynia na ziemiach polskich pojawiły się ponad 5000 lat p.n.e. za sprawą ludów rolniczych, które wówczas tutaj przybyły. Wytwarzali oni zdobione naczynia o cienkich ściankach oraz bardziej trwalsze, grubościenne, […]